AKTUĀLI

Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies grupai:

Draudze

Krimuldas evaņģēliski luteriskāsdraudzes aktivitāšu laiki

Svētdienās plkst. 12.00 – dievkalpojums.
Svētdienās plkst. 12.00 – svētdienas skola bērniem paralēli Dievkalpojumam mācītājmājā.
Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 20.00 – sadraudzības vakari „Ar filmu par dzīvi un ticību”.
Piektdienās plkst. 19.00 – Bībeles studijas (tiem, kuri vēlas vairāk uzzināt par Kristus mācību) un iesvētāmo nodarbība (tiem, kuri vēlas kļūt par draudzes locekļiem; mērķis – kristības un iesvētības).
Sestdienās plkst. 19.00 - Kontemplatīvais Dievkalpojums ar Svētā Vakarēdiena sakramentu. 

 

Katra mēneša TREŠAJĀ ceturtdienā plkst.18.00- Sievu vakariSadraudzība, sarunas, lūgšanas. 

 

Draudzes kanceleja atvērta

Svētdienās pirms dievkalpojuma un pēc  līdz plkst. 16.00.

 

 

Mācītāja pieņemšana Mācītājmājā

Vizītes pie mācītāja var pieteikt katru dienu (izņemot otrdienas)

 pa tālruni 26342291.

 

 

 

 

Draudzes mājas lapa: www.krimuldasbaznica.lv

Draudzes e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv

Seko savai draudzei arī sociālajos medijos

un pievienojies grupai facebook.com/Krimuldas ev lut draudze

 

 

Krimuldas baznīca atvērta 24stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā

REKLĀMA

Svētku galdam!
Ezernieki

JAUTĀJUMI

SKATIES FILMU

KĀ MŪS ATRAST?
Austris Juris Rāviņš, mācītājs
gsm: +371 26342291

Artis Krasts, draudzes priekšsēdētājs
gsm: +371 26699005


Rīgas - Valmieras šoseja, līdz Raganai. Iebraucot Raganā pagrieziens pa labi apm. 5 km uz Siguldas pusi, 3,5 km, uz ceļa pa labi atradīsiet Krimuldas baznīcu.
KONTAKTI
"KRIMULDAS BAZNĪCA" Evanģēliski luteriskā draudze

p/n Ragana, "Mācītāja māja",
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons,
LV-2144

Tel: +371 7708506

e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv

  Pēdējo reizi papildināts: 31.07.2018 © 2018 Krimuldas Baznīca