AKTUĀLI

Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies grupai:

Labirints

Labirints ir viens no cilvēces reliģiskajiem pirms simboliem, arhetipiem. Senākiem akmenī izgrebtie, no velēnu vaļņiem vai akmeņu veidotie labirinti ir vairākus tūkstošus gadus vecs un sastopami daudzās pasaules daļās. Antīkajā kultūrā visplašāk pazīstami ir labirinti Ēģiptes piramīdās un Mīnoja pilī Krētas salā.

Vissenākie viena ceļa labirinti (Angl. – labyrinth), plaši izplatīti ir arī daudzu ceļu labirinti (angl. – maze). Atšķirībā no daudzu ceļu labirinta, kur cilvēkam, izmantojot prāta spējas, pašam jāatrod pareizais ceļš, viena ceļa labirints ir meditatīvs, simbolisks svētceļojums uz Dievišķo centru, uz sastapšanos ar Dievu. Tas īpaši iedarbojas uz cilvēku zemapziņu, harmonizējot abas smadzeņu puslodes.

Kopš 4.gs. viena ceļa labirints kļuvis par vienu no plašāk izplatītajiem kristīgajiem simboliem cilvēka ceļam pie Dieva. Viduslaikos daudzās katedrālēs un baznīcās Eiropā tiek izveidoti labirinti grīdas segumā. Tie tiek rūpīgi plānoti, izmantojot bībelisko skaitļu 3, 4, 7 un 12 simboliku. Labirintu zīmējums kļūst sarežģītāks, centrālās asis iezīmē galveno kristīgo simbolu – krustu. Laikā, kad nav iespējam nokļūt Jeruzālemē, labirintu ticīgie iet kā simbolisku svētceļojumu uz Svēto pilsētu. Visplašāk pazīstamais grīdas labirints izveidots 13.gs. sākumā. Šartras katedrālē Francijā un joprojām tur apskatāms.

Labirints simbolizē ceļu cauri laikam un pieredzei, tā pagriezieni atspoguļo virzienu maiņu, pārejas periodus, nedrošību, atklājumus un sasniegumus dzīves ceļā. Labirints pārveido garīgi harmonizē, sniedz jaunu pieredzi. Attieksmes ziņā svarīgi ļaut Dievam vadīt šajā veļā, būt atvērtam negaidītiem pavērsieniem un garīgai atklāsmei.

    Labirinta tapšana         Labirints gatavs

Pirms uzsākt labirinta, ceļa ieteicams pasēdēt vai, apstaigājot apkārtni, pārdomāt tos jautājumus, kas šajā brīdī dzīvē nomāc vai uz kuriem tiek meklēta atbilde. Labirintu parasti iet klusumā, nesteidzoties, pēc vajadzības apstājoties.

Labirinta ceļa pieredzē ir trīs pamatpakāpes:

  1. Eejot pa labirintu, tā ir attīrīšanās, šķīstīšanās – iekšējā atbrīvošanās no ikdienas rūpēm un raizēm, kas uztur mūs sasprindzinājumā un neļauj ieklausīties sevī.
  2. Ieejot centrā – apskaidrība. Šeit var uzturēties tik ilgi, cik ilgi iekšējā nepieciešamība.
    Uzsākot atpakaļ ceļu, vienotība ar Dievu, atgriežoties ar jaunu pieredzi un atjaunotu garīgo spēku pildīt savas dzīves uzdevumus un sekot savam aicinājumam.
  3. Labirinta ceļš attīra prātu un sniedz apskaidrību par garīgo ceļojumu. Tas aicina uz darbību. Tas nomierina cilvēku satricinājumos dzīves pārmaiņu brīžos. Tas palīdz saskatīt dzīvi kā ceļu – svētceļojumu. Un cilvēki saprot, ka viņi ir nevis cilvēciskas būtnes uz grīga ceļa, bet garīgās būtnes uz cilvēciska ceļa.

Meditācija ejot pa labirintu.


Māc. Dr.Lauren Artress Veriditas:

      "Labirinta ceļš attīra prātu un sniedz apskaidrību par garīgo ceļojumu. Tas aicina uz darbību. Tas nomierina cilvēku satricinājumos dzīves pārmaiņu brīžos. Tas palīdz saskatīt dzīvi kā ceļu – svētceļojumu. Un cilvēki saprot, ka viņi ir nevis cilvēciskas būtnes uz grīga ceļa, bet garīgās būtnes uz cilvēciska ceļa!"

(Labirints kā viens no garīgās pieredzes pārdzīvojuma veidiem mūsdienās atdzimst visā pasaulē.)


Krimuldas labirints veidots pēc 13.gs. sākumā Šartras katedrāles grīdā (Francijā) ierīkotā labirinta parauga.

REKLĀMA

Svētku galdam!
Ezernieki

JAUTĀJUMI

SKATIES FILMU

KĀ MŪS ATRAST?
Austris Juris Rāviņš, mācītājs
gsm: +371 26342291

Artis Krasts, draudzes priekšsēdētājs
gsm: +371 26699005


Rīgas - Valmieras šoseja, līdz Raganai. Iebraucot Raganā pagrieziens pa labi apm. 5 km uz Siguldas pusi, 3,5 km, uz ceļa pa labi atradīsiet Krimuldas baznīcu.
KONTAKTI
"KRIMULDAS BAZNĪCA" Evanģēliski luteriskā draudze

p/n Ragana, "Mācītāja māja",
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons,
LV-2144

Tel: +371 7708506

e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv

  Pēdējo reizi papildināts: 03.01.2018 © 2018 Krimuldas Baznīca