AKTUĀLI

Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies grupai:

Lūgums atbalstīt mācītājmājas remonta projektu
12.11.2016

Labdien!


Pieņemiet mīļus sveicienus no mūsu sirrmās Krimuldas baznīcas! 


Lai arī zeme ir klāta ar sniegu un iestājies aukstais laiks, Krimuldas baznīca ir atvērta ikvienam un tajā notiek daudzi pasākumi, kas cilvēkiem vairo ticību, cerību un mīlestību. Regulāri notiek dievkalpojumi, Svētdienas skola bērniem, Bībeles stundas, iesvētes mācības, kino vakari, sievu vakari un citi pasākumi. Mācītājs vienmēr ar prieku sagaida ikvienu cilvēku, kas iebrauc aprunāties. Citi iebrauc prieka pilni, bet citi bēdu nomākti, izmisumā un neziņā. Visiem esam atvērti. Priecājamies ar tiem kas priecīgi, bēdājamies ar tiem kas bēdīgi, visiem mēģinām palīdzēt un kopā tuvojamies Dievam. Paralēli garīgajam darbam baznīcā notiek arī dažādi saimnieciskie darbi un visintensīvāk šobrīd tiek strādāts pie mācītājmājas remonta.


Mācītājmājas remonts ir nolikts kā prioritāte, jo šeit dzīvo mūsu mācītājs un arī draudzes dzīve pamatā notiek mācītājmājā. Baznīcā cilvēki sanāk uz dievkalpojumu reizi nedēļā uz divām stundām, bet mācītājmājā cilvēki pulcējas katru dienu no rīta līdz vakaram. Vēlamies, lai šeit ikvienam būtu patīkami uzturēties, lai telpas ir siltas un mājīgas. Pagājušajā gadā ievilkām apkuri un izremontējām svētdienskolu un lielo zāli. Bet darāmā vēl ļoti daudz - remonts nepieciešams mācītāja dzīvoklī, altāra telpā, kinozālē, virtuvē utt. Kad telpas būs izremontētas, būs jāmaina jumts un jāremontē fasāde. Kopīgiem spēkiem soli pa soli ejot mēs to noteikti izdarīsim.  


Šā gada 24.jūlijā tika izsludināta ziedojumu vākšana Krimuldas baznīcas mācītājmājas telpu remontam. Pēc aptuvenām aplēsēm iekštelpu remontam nepieciešami 6500 EUR. Līdz šim brīdim ziedojumos mācītājmājas remontam esam saņēmuši 2850 EUR. Ziedojumos saņemtā nauda ir devusi iespēju ķerties klāt svarīgākajiem darbiem. Vispirms salabojām jumtu tajās vietās, kur bija lielākie caurumi (pielikumā foto no darba procesa). Tad salabojām visus logus un tos noblīvējām, kā rezultātā telpas ir kļuvušas manāmi siltākas. Pirms divām nedēļām uzsākām mācītāja dzīvokļa remontu. Mācītāja dzīvoklis bija ļoti kritiskā stāvoklī - ielūzusi grīda, uzdrupušas sienas un griesti, pelējums sienās utt. (pielikumā foto no darba procesa).  


Tā kā esam ziedojumos savākuši mazāk kā pusi no nepieciešamajiem 6500 eur, lūdzu Jūs izvērtēt savas iespējas finansiāli atbalstīt šo projektu. Varbūt Jums ir iespēja uzrunāt kādus cilvēkus vai uzņēmumus iesaistīties šajā projektā?Ziedojumus var veikt gan ar pārskaitījumu uz baznīcas bankas kontu, gan arī var iemaksāt skaidru naudu draudzes kancelejā uz kvītīm. Maksājuma uzdevumā jānorāda, ka šis ir “mērķziedojums mācītājmājas telpu remontam”. Ziedojumus šim projektam var veikt arī uzņēmumi, jo baznīcai ir sabiedriskā labuma statuss un ziedotāji saskaņā ar likumu iegūst ienākuma nodokļa atlaides.

Baznīcas rekvizīti:
Krimuldas evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.nr.90000448211
LV44UNLA0027800700824

Ja Jums ir kādi jautājumi vai priekšlikumi, tos ļoti gaidīšu.


Uz tikšanos Krimuldas baznīcā!

Artis KrastsKrimuldas baznīcas priekšnieks
GSM +37126699005

REKLĀMA

Svētku galdam!
Ezernieki

JAUTĀJUMI

SKATIES FILMU

KĀ MŪS ATRAST?
Austris Juris Rāviņš, mācītājs
gsm: +371 26342291

Artis Krasts, draudzes priekšsēdētājs
gsm: +371 26699005


Rīgas - Valmieras šoseja, līdz Raganai. Iebraucot Raganā pagrieziens pa labi apm. 5 km uz Siguldas pusi, 3,5 km, uz ceļa pa labi atradīsiet Krimuldas baznīcu.
KONTAKTI
"KRIMULDAS BAZNĪCA" Evanģēliski luteriskā draudze

p/n Ragana, "Mācītāja māja",
Krimuldas pagasts, Rīgas rajons,
LV-2144

Tel: +371 7708506

e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv

  Pēdējo reizi papildināts: 31.07.2018 © 2018 Krimuldas Baznīca