Par mums
 


1205. gada pamatos tika likts pirmais akmens, iespējams tas ir tas akmens, kas mani - svētceļnieku ierauga pirmais nākam pie Krimuldas baznīcas (agrāk sauktu Kubeseles) no ceļa puses, gar veco baznīcas kapsētu. Es vienmēr varu ienākt baznīcā, katru svētdienu 14-tos Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu, varu ierasties arī naktī, ziemas salā, kad lietus līst vai tikko saule aususi. Reizēm es pieeju pie altāra un, skatoties Kristus tēlā, jūtu, ka neesmu viens. Kad nelīst, izejot Lilijas labirintu, saprotu savu ceļu pie Dieva, lai arī likločos, tomēr ceļš ir viens. Tad talāk eju cauri vārtu stabiem. Nevienu durvju un rokturu, ceļš ir atvērts. Pāri varavīksnes tiltiņam uz Kubeseles pilskalna garām tējas un kafijas namiņam, kur atpakaļceļā atsēžos, lai atspirdzinātos ar ūdeni, bet kad esmu nosalis ar karstu tēju vai kafiju un piektdienu vakaros te kopā ar mācītaju bībeles stundās laiks paiet nemanāmi.

Gar Mācītājmājas, kas celta 1775.gada, stūri sākas Kubeseles dabas taka, kura aizved, aptuveni vienas stundas garā, ceļojumā cauri neskartai dabai kopā ar Runtiņupītes čalošanu. Tikko nokāpjot ielejā, mazā pakalniņā ir lībiešu valdnieka Kaupo kaps. Tālāk ejot gar Kubeseles alu  (sauktu arī Runtiņalu), kurā dzivojis libiešu virsaitis Runtiņš, vienmēr uzkāpju kalnā, lai pakavētos lugšanu namiņā, svetceļnieka pieturas vieta. Mans ceļojums turpinās. Pāri tiltiņiem caur vētras nogāztu koku un meža cūku rakumiem, gar Saulstaru noslēpumaino klinti un alu, es nonāku pie Lielā akmens, sauktu ari par Runtiņa avotakmeni. Te iztek spēcīgs avots, iesmeļot ūdeni plaukstās veldzēju slāpes.

Turpat  paveras skats uz gleznaino Gaujas upes  ieloku ar Gaujas  plostnieku darba lieciniekiem - betona enkurklučiem. Gar Gauju varu aiziet lidz Murjāņiem vai Siguldai un pat Līgatnei. Atgriežoties pa lokveida taku,  meža var redzēt Gaujas kapsētu, sestā gadsimta baltu uzkalniņu kapus, kā arī vecos Baronu kapus. Iznākot mežmalā, paveras plašs skats, kas noslēdzas ar Krimuldas baznīcu tāluma. Pa pļavu lēnām tuvojoties baznīcai, garām pirtiņai, pāri kārtējam tiltam, augšā kalnā ir beidzies mans svētceļojums senajā Kubeselē.


Galerija