Ziedojumi
 

Ziedojumi

Finansiālu ziedojumu var veikt, pārskaitot naudu Krimuldas baznīcas bankas kontā. Pēc ziedotāja ieskatiem var norādīt konkrētu mērķi, kam izmantot ziedotos līdzekļus vai arī veikt piederības vai vienkārši ziedojumu pēc sekojošiem rekvizītiem:

Rekvizīti

"Krimuldas evanģēliski luteriskā draudze"
Krimuldas pagasts, LV-2144
Reģ. Nr.90000448211
SEB BANKA
konts: LV44 UNLA 0027 8007 0082 4
kods: UNLALV2X

Konts mērķziedojumiem: LV63UNLA0050022451046