Ziedojumi
 

Ziedojumi

Atbalstīt Dieva darbu jūs varat ziedojot uz Krimuldas draudzes kontu. Ir iespēja ziedot, norādot konkrētu ziedojuma mērķi.

Ikgadējo draudzes piederības ziedojumu iespējams veikt pārskaitot uz kontu ar norādi "piederības ziedojums" vai maksājot pie lietvedes, pretī saņemot kvīti. 

Rekvizīti

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Krimuldas draudze
Krimuldas pagasts, LV-2144
Reģ. Nr.90000448211
SEB BANKA
konts: LV44 UNLA 0027 8007 0082 4
kods: UNLALV2X

Konts mērķziedojumiem: LV63UNLA0050022451046