Dievkalpojumi un mācības

Svētdienās plkst. 12.00 – dievkalpojums.

Svētdienās plkst. 12.00 – svētdienas skola bērniem paralēli Dievkalpojumam mācītājmājā.

Pirmdienās un ceturtdienās plkst. 20.00 – sadraudzības vakari „Ar filmu par dzīvi un ticību”.

Piektdienās plkst. 19:30 – Bībeles studijas (tiem, kuri vēlas vairāk uzzināt par Kristus mācību) un iesvētāmo nodarbība (tiem, kuri vēlas kļūt par draudzes locekļiem; mērķis – kristības un iesvētības).

Sestdienās plkst. 19.00 - Kontemplatīvais Dievkalpojums ar Svētā Vakarēdiena sakramentu. 

Sievu vakari

Katra mēneša OTRAJĀ ceturtdienā plkst.18.30 - Sievu vakari. Sadraudzība, sarunas, lūgšanas. 

Aicināti visi interesenti!

       
   

Kancelejas darba laiki

Draudzes kanceleja atvērta Svētdienās pirms dievkalpojuma un pēc  tā līdz plkst. 16.00.

Mācītāja pieņemšana mācītājmājā - mācītājs Austris Juris Rāviņš, tel.nr. 26342291 un mācītājs Didzis Seržāns, tel.nr. 29203281. 

Vizīti pie mācītāja var pieteikt katru dienu (izņemot otrdienas)