Dievkalpojumi un draudzes aktivitātes

Dievkalpojums svētdienās plkst. 12.00

Sadraudzība katru svētdienu pēc dievkalpojuma mācītājmājā

Iesvētes mācība - 25.janvārī pirmā nodabība, trešdienās plkst.18:30

Bībeles stundas - otrdienās plkst. 18:00

Mūzikas un lūgšanu vakari - ceturtdienās plkst.18:30

   


   

Kancelejas darba laiki

Draudzes kanceleja atvērta svētdienās pirms un pēc dievkalpojuma (līdz plkst. 16.00).

Mācītāja Jāzepa Bikšes pieņemšanas laiki - katru svētdienu pēc dievkalpojuma vai iepriekš vienojoties ( tālr. +371 29931202)