KRIMULDAS BANĪCAI – 800 GADU svinības

2005.gadā visas vasaras garumā, Krimuldas baznīca vērienīgi svinēja savu 800-gadu jubileju.
 

Svinību ietveros notika daudz vērienīgi pasākumi:

9.jūnijā zinātniska konference “Kristietības ienākšana Līvzemē”, kā arī Ā.Geikina grāmatas “Kaupo” prezentācija. Pēc konferences tika izdota grāmata “Kristietības ienākšana Līvzemē” ar konferences referātiem. Kā zināms, šī virsaiša un ķēniņa dzīve un darbība senajā lībiešu zemē saistīta ar Turaidas novadu. Kaupo pirmais no lībiešiem patiesi pieņēmis kristīgo ticību, un 1217.gadā dodoties sirojumā uz Igauniju kopā ar krustnešiem, kā min “Indriķa Livonijas hronika”: ”Bet Kaupo, kam ar šķēpu bij caurdurti abi sāni, ticīgi atcerējās tā Kunga ciešanas un, kad bija pieņēmis tā Kunga miesas sakramentu, sirsnīgā kristīgās reliģijas atzīšanā izlaida garu, sadalījis pirms tam visus savus īpašumus Livonijā ierīkotām baznīcām. ... Un viņa miesas sadedzināja, un kaulus aiznesa uz Livoniju un apglabāja Kubeselē” (Kubesele – tagad saukta Krimuldas baznīca).·

18.jūnijs koncerts “Bardi” Dziedāja: Uldis Kākulis; Inta Pauļuka; Egons Pičners·

28.jūnijā baznīcu pieskanēja II Kremerata Baltica festivāls. G.Krēmers (vijole), D.Grišins (alts) un orķestris “Kremerata Baltica” ar F.Šūberta, E.Dārziņa, G.Kančelli, J.Karlsona skaņdarbiem.

3.jūlijā svētku Dievkalpojums ar koncertē A.Taal, V.Drulle.

10.jūlijā svētku Dievkalpojums ar Latvijas Nacionālās operas pūtēju kvinteta koncerta Vadītājs Valdis Drulle

17.jūlijā svētku Dievkalpojums ar ansambļa “Kaprīze” koncertu·

24.jūlijā svētku Dievkalpojums ar Prāvesta Guntara Dimanta piedalīšanos un vokālās grupas sniegumu. Liliju ziedu kompozīciju izstāde – Andris Krūmiņš ziedu selekcionārs.

29.jūlijā svētku kulminācija zemāk aprakstīta.

30.jūlijā draudze uzņēma svētceļniekus Limbaži – Krimulda.·

31.jūlijā svētku Dievkalpojumu vadīja Arhibīskaps Jānis Vanags, kā arī viesis - lībiešu izcelsmes somu mācītājs Vālgamaa.

20.augustā notika “Time after time” konerts, un ekumēnisks Dievkalpojums kopā ar vietējo Katoļu draudzi. Katoļu draudzes nakts vigīlija līdz 7 rītā.

Visu augusta mēnesi baznīcā bija skatāmi staprtautiskas mākslinieku grupas “Phazarh” darbi.

Bet par svētku kulmināciju var uzskatīt 29.jūlija pasākumu kopumu.

Jau pa dienu pat nejauši šeit iegriezies tūrists tika sagaidīts kā viesis. Kā vienmēr, katram apmeklētājam plaši atvērtas baznīcas durvis un jau pie sliekšņa visus sagaidīja burvīgs liliju aromāts, ko izplatīja greznie ziedu kārtojumi. Tie priecēja acis visā apkārtnē, sākot no auto stāvvietas, līdz pat brīvdabas estrādei, kas atradās nogāzē aiz mācītājmājas.

Baznīcā varēja aplūkot īpaši šim svētku pasākumam iekārtotu fotoizstādi “Draudzes locekļi 20.gs.”. Izstādes ideja radusies no Broces zīmējuma, kurā attēloti Krimuldas (tolaik Kubeseles ļaudis). Autori -draudzes mācītājs Austris Juris Rāviņš un Valts Kampiņš kopīgi radījuši mūsdienīgu versiju par vietējiem draudzes locekļiem.

Ik stundu bija iespēja noklausīties Dziesmu grāmatas dziesmas tradicionālā izpildījumā, ko dziedāja Rīgas Latviešu Biedrības kamerkora “Austrums” grupa.

Tālāk varēja doties uz Labdarības kafejnīcu. Ikdienā tajā aicināts iegriezties jebkurš ceļinieks, lai atveldzētos. Taču todien visiem, kas gāja iepazīties ar Valta Kampiņa fotomākslas izstādi, Broces zīmējumu izstāde par vietējo apkārtni un Turaidas skolas bērnu zīmējumu izstādi, skanēja flautas solo Ievas Kārkliņas izpildījumā.

Draudzes jaunieši ar savdabīgu brīvdabas izrādi bija parūpējušies, lai nedaudz atgrieztu domas pagātnē - tajā laikā, kad lībiešu zemē tika ieviesta kristietība. Lai arī tolaik ne visi spēja labprātīgi pieņemt šo ticību un kā vēsta Indriķa hronika – notikuši ne mazums karu un nemieru, tomēr šodien ikvienam ir iespēja izvēlēties savu ceļu uz ticību. Kā apliecinājums, ka sekotāju netrūkst, ir daudzskaitlīgā Krimuldas Evaņģēliski Luteriskā draudze, kas pastāv jau 800 gadus.

Koncerta apmeklētājiem tika dalīti īpaši šiem svētkiem gatavoti bukleti par baznīcas dzīvi ikdienā.

Vakara koncertā piedalījās Latvijas Nacionālās operas pūtēju un stīgu trio, "Xenos", kura šim notikumam par godu tika gatavojusi īpašu programmu. Pavisam jaunās skaņās varēja noklausīties tās pašas jau pa dienu baznīcā izskanējušās Dziesmu grāmatas dziesmas arī 500.gadus veco M.Lutera dziesmu. Šādi aranžētas tās, iespējams, daudz tiešāk uzrunā jauno paaudzi. Bet tieši tāda jau ir bijusi mākslinieku iecere: lai garīgās vērtības, kas izskan dziesmās, nepaliktu tikai to cilvēku lokā, kuri apmeklē baznīcu jau gadiem ilgi, bet aizietu līdz klausītājam, kas varbūt tikai gatavojas to darīt, kas vēl meklē. Šīs dziesmas gan grupas, gan citu populāru mākslinieku izpildījumā vēlāk tiks apkopotas un izdotas albumā.

Vakaru ļoti emocionāli noslēdza Ainars Mielavs ar Kaspara Tobja aranžētu Dziesmu grāmatas dziesmu.

Krimuldas Evaņģēliski Luteriskā draudze pateicas ikvienam par ieguldījumu svētku tapšanā, jo visus vārdā nekad nenosaukt. Bet šādās reizēs neviens darbiņš nav par sīku.