Lielais akmens

Netālu no Lielā akmens senos laikos bija Gaujas plostnieku darbošanās vieta. Par to liecina arī iebetonētā dzelzs cilpa upes krastā. Lielais akmens senajos nostāstos dēvēts arī par Velnakmeni. Uz tā tupējis Velns, vērodams gaujmaliešus. Protams, ka arī šeit, tāpat kā citur, viņu iztraucējis gailis! Lielais akmens ir aizsargājams ģeoloģiskais objekts, tas saukts arī par Runtiņa avotakmeni, jo blakus izplūst spēcīgs avots. Akmens augstums no 1,1 m līdz 2,5 m, garums 5,3 m, platums 3,7 m, tas ir noapaļotas formas pegmatīts ar rupjkristāliska granīta ieslēgumiem. Senatnē tas atradies Gaujas krastā.

Kubeseles pilskalns atrodas uz dienvidiem no Krimuldas luterāņu baznīcas, morēnu grēdas galā, kur uzceltas Krimuldas mācītājmuižas ēkas. Kalna nogāzes trīs pusēs ļoti stāvas, iespējams, ka pat mākslīgi pastāvinātas, tā norobežojot kalnu no zemajām apkārtnes pļavām. Uz A no mācītājmājas esošā augstienes iežmauga varētu būt vēlākos laikos aizbērta pilskalna aizsarggrāvja vieta. Garām pilskalnam tek Runtiņupīte, netālu no pilskalna atrodas Kubeseles ala. Runtiņupīte ietek Gaujā pie Lielā akmens. Dabas taka vijas gar upītes krastiem no mācītāja mājas līdz Gaujai.


Atpakaļ