Gaujas kapsēta

Krimuldas draudzes hronikā ir fiksēts, ka meža kapsētas ierīkošanai Zemes ierīcības komiteja draudzei piešķīrusi ap 8 pūrvietas lielu zemes gabalu pie Gaujas, lejpus Lielā akmeņa – no tā meža, kas draudzei agrāk piederējis. Piezīmēts, ka vieta nav tālu no Krimuldas Vecās kapsētas un „tur ir kapsētai derīga smilts zeme. Viņu ierobežo priežu un egļu meži, bet dienvidu pusē šalc ozoli, un tur tek garām straujā Gauja. Nākošām paaudzēm būs tur klusa un skaista dusas vieta.” Gaujas kapus aprūpē Krimuldas pagasta pašvaldība.


Atpakaļ